Стратегии при наддаване в търг

Наддаване в сянка

Наддава се с цена, която е под реалната цена, на която наддаващият оценява предмета на търга. При тази стратегия има риск да не спечелите търга, но пък в същото време има вероятност да спечелите търга при цена по-ниска от реалната. Стратегията е приложима, когато имате интерес към предмета, който се обявява на търг, но не държите да го закупите на всяка цена.

Наддаване - полилей

Това е практика на високо поставени колекционери на предмети на изкуството. Състои се в обявяване на високи нива на наддаване в ключов момент от търга, създавайки впечатление, че предметът се радва на силно търсене. За да спечели търга наддаващият задава нива, на които е трудно да се противостои с по-високи нива на наддаване. Тази пректика е приложима, когато искате да спечелите предмета на всяка цена и не давате възможност на другите да ви притиснат. Шансът за спечелване е голям, но рискувате да закупите предмета на цена, по-висока от реалната.

Съглашателство - колюзия

Когато в търга участват лица, които се познават взаимно (приятелски кръг) и добре знаят кои са останалите участници в този търг (аутсайдъри), има риск тези лица да образуват съглашателство и да манипулират търга. Тази група от приятели могат да се уговорят да наддават само срещу останалите участници и да не наддават срещу себеси. Това силно изкривява наддаването и може да доведе до спечелване на търга на цена много по-ниска от реалната. След приключване на търга е възможно този кръг от приятели да организира неофициален вътрешен търг (помежду си в групата), за да разпределят спечелените предмети помежду си, без участито на аутсайдърите, като разликата в цената между официалния и неофициалния търг се разпределя между членовете на тази група от приятели. Това поведение в повечето страни е противозаконно.

Разновидност на това противозаконно поведение е когато продавачът участва в търга скрит зад чуждо име или зад подставено лице, с цел да завиши цената на продавания предмет.

Предложена начална цена

Това е похват, при който се предлага начална цена далеч по-ниска от реалната. Ниската начална цена привлича по-голям брой участници в търга и при тази повишена конкуренция наддаванията растат до нива по-високи от реалните. Много често предложената ниска начална цена гарантира висока финална цена, което се дължи на по-големия брой участници в търга и по-ожесточена конкуренция в наддаването.

Go back to list of frequently asked questions.