Какво е ТЪРГ?

Търг е процес на продаване и закупуване на предмет, стока или услуга, чрез наддаване.

Получените за определен период от време наддавания се регистрират и стоката става собственост на лицето обявило най-висока цена при наддаването.

Съществуват различни видове търгове според това какви са правилата за участие и наддаване.

Go back to list of frequently asked questions.