Често задавани въпроси

 • Какво е ТЪРГ?

  Търг е процес на продаване и закупуване на предмет, стока или услуга, чрез наддаване.

  Получените за определен период от време наддавания се регистрират и стоката става собственост на лицето обявило най-висока цена при наддаването.

  Съществуват различни видове търгове според това какви са правилата за участие и наддаване.

 • Процедура за провеждане на отворен търг (открито наддаване)

  Най-популярната форма на търг с открито наддаване е така нареченият Английски търг, също известен, като Отворен търг с нарастваща цена.

  При него участниците наддават отворено един срещу друг, като всяко следващо ниво на наддаване е по-високо от предходното. Понякога организаторът на търга задава сума на нарастване на цената, с която сума следващото наддаване трябва да е по-вискоко от предходното наддаване. Това е така наречената стъпка на нарастване на цената. Всяко следващо наддаване трябва да е по-високо от предходното минимум с тази стъпка. Примерно, ако последното наддаване е за 50 лева и предварително зададената стъпка е 5 лева, то следващото ниво на наддаване трябва да бъде минимум 55 лева.

  Търгът приключва, когато никой не желае да наддава последнообявената цена. В такъв случай стоката или предметът става собственост на последно наддалия участник по обявената от него цена.

  Важен елемент на английския търг е фактът, че всяко последно обявено ниво на наддаване остава отворено за участниците и всеки от тях има право да зададе по-високо ниво на надаване в рамките на търга.

  Продавачът има право да заяви на Организатора на търга минимална продажна цена (запазена цена). Запазена цена е тази цена, под която продавачът не иска да продаде стоката или предмета. Запазената цена остава скрита за участниците в търга. Ако най-високата цена, обявена от участник в търга по време на наддаването е по-ниска от запазената цена, то търгът приключва без сделка и предметът остава не продаден.

  Освен запазена цена, често се задава и начална цена. Това е цена равна или по-ниска от запазената цена и служи за основа на първото наддаване. Ако няма зададена начална цена, търгът започва от нула и първото обявено наддаване служи за основа на следващите наддавания, като всяко следващо наддаване е равно на предходното наддаване плюс предварително зададената стъпка.

  Английският тип търг се използва масово по цял свят главно за продажба на антики, предмети на изкуството и колекционерски стоки, но също така и при продажбата на стоки втора употреба и недвижими имоти.

  Важно условие: за да бъде един търг валиден са необходими поне двама участници. При наличието на само един участник, сделката се договаря между него и продавача без търг, при условие че продавачът е съгласен на продажба без търг.

 • Стратегии при наддаване в търг

  Наддаване в сянка

  Наддава се с цена, която е под реалната цена, на която наддаващият оценява предмета на търга. При тази стратегия има риск да не спечелите търга, но пък в същото време има вероятност да спечелите търга при цена по-ниска от реалната. Стратегията е приложима, когато имате интерес към предмета, който се обявява на търг, но не държите да го закупите на всяка цена.

  Наддаване - полилей

  Това е практика на високо поставени колекционери на предмети на изкуството. Състои се в обявяване на високи нива на наддаване в ключов момент от търга, създавайки впечатление, че предметът се радва на силно търсене. За да спечели търга наддаващият задава нива, на които е трудно да се противостои с по-високи нива на наддаване. Тази пректика е приложима, когато искате да спечелите предмета на всяка цена и не давате възможност на другите да ви притиснат. Шансът за спечелване е голям, но рискувате да закупите предмета на цена, по-висока от реалната.

  Съглашателство - колюзия

  Когато в търга участват лица, които се познават взаимно (приятелски кръг) и добре знаят кои са останалите участници в този търг (аутсайдъри), има риск тези лица да образуват съглашателство и да манипулират търга. Тази група от приятели могат да се уговорят да наддават само срещу останалите участници и да не наддават срещу себеси. Това силно изкривява наддаването и може да доведе до спечелване на търга на цена много по-ниска от реалната. След приключване на търга е възможно този кръг от приятели да организира неофициален вътрешен търг (помежду си в групата), за да разпределят спечелените предмети помежду си, без участито на аутсайдърите, като разликата в цената между официалния и неофициалния търг се разпределя между членовете на тази група от приятели. Това поведение в повечето страни е противозаконно.

  Разновидност на това противозаконно поведение е когато продавачът участва в търга скрит зад чуждо име или зад подставено лице, с цел да завиши цената на продавания предмет.

  Предложена начална цена

  Това е похват, при който се предлага начална цена далеч по-ниска от реалната. Ниската начална цена привлича по-голям брой участници в търга и при тази повишена конкуренция наддаванията растат до нива по-високи от реалните. Много често предложената ниска начална цена гарантира висока финална цена, което се дължи на по-големия брой участници в търга и по-ожесточена конкуренция в наддаването.

5861